За обслужването от служба по трудова медицина

Нашият поглед

Нормативната обосновка на услугите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд до голяма степен формализира двустранните отношения между службите по трудова медицина и фирмите работодатели. Това до голяма степен предопредели и качеството на консултантската услуга, което значително се понижи (особено след 2003 година) и принизи експертния труд на нивото на битовите услуги.

Същевременно този консултантски сегмент стихийно се запълни с „войнстващи непрофесионалисти”, които търсеха ново поле на изява и рязко снижиха себестойността на експертния труд.

В такава ситуация нашият подход при обслужването на клиентите ни от служба по трудова медицина е комплексен (противно на формалната икономическа логика). Ние предлагаме единен подход при предоставянето на услуги в областта на безопасните условия, акцентирайки върху човешкия фактор – оценка, обучение, развитие и интегриране на организационно ниво. 

Основанията ни за това са чисто фактологични:

86% от всички злополуки са резултат на човешка грешка

злополуки
0%

Бзнесът се крепи на три основни ресурса – финансов, материален и човешки, като човешкият е този който е решаващ

Въздействието върху човешкия ресурс може да даде най-бърз резултат

В тази връзка от качеството на човешкия ресурс зависи не само производителността на труда, но и степента на безопасност и ефекта от прилаганите мерки – недисциплинираният човек е недисциплиниран работник, недисциплиниран шофьор, недисциплиниран родител, съпруг…

Възниква въпроса за въздействието върху работещите и тяхната корпоративна култура, в частност култура на безопасност – как да се въздейства ефективно за да се постигнат желаните резултати. В областта на безопасните условия напоследък значителен принос има т.нар. „бихевиорална безопасност”, базираща се на бихевиоралната психология. В основата на този подход лежи схващането за заучените поведенчески реакции (копинги) на определени стимули, основани на принципа на най-малкото съпротивление във веригата стимул-реакция.

Методите на въздействие прилагани от този подход са в две направления – на съзнателно (вербално логическо) и подсъзнателно (невербално образно) ниво с определен набор похвати.

Друг акцент в обслужването е обучението на кадрите на нашите клиенти така, че да бъдат по-малко зависими от нашата помощ – изготвяната от нас оценка на риска е представяна на фирмата както на хартиен така и на електронен носител, като оценителите на риска са обучени сами да могат да правят актуализация и корекции по нея (предоставяме методиката, формулярите и фишовете); съдействаме за внедряването на системи за здраве и безопасност (ISO 45001) като съобразяваме нашите разработки с изискванията на стандарта; предоставяме методично и методологично съдействие при разработването на различни програми за оценка, обучение и организация на труда.

Същевременно предоставяме възможност за аутсорсване на определени дейности свързани с безопасните условия на труд в зависимост от обективната необходимост и взаимно споразумение. Възможно е договорното споразумение за обслужване от служба по трудова медицина да надхвърли изискуемия минимум и в него да влязат различни дейности които са специфични като задължения за работодателя.

3 1 глас
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.