За обслужването от служба по трудова медицина

безопасност

Нашият поглед Нормативната обосновка на услугите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд до голяма степен формализира двустранните отношения между службите по трудова медицина и фирмите работодатели. Това до голяма степен предопредели и качеството на консултантската услуга, което значително се понижи (особено след 2003 година) и принизи експертния труд на нивото на битовите […]

Разработване на физиологични режими и правила за ръчна работа с тежести

ръчна работа с тежести

Основания за разработването на физиологични режими на труд и почивка Намаляването на тежкия физически труд винаги е било цел и приоритет на икономическите субекти и техническата интелигенция. Същевременно и в съвременната индустриална действителност ръчният труд не може да биде избегнат съвсем. Тежкият физически труд е основна причина за множество професионално обусловени заболявания на опорно-двигателния апарат […]