Водещи експерти в областта на безопасността и човешките ресурси!

СТМ

Услуги свързани с безопасност и трудова медицина

Плакати

табла и знаци по безопасност и здраве

Безопасност и здраве

Човешки ресурси

Разработване на системи за УЧР

Анализ на текущото състояние

Оценка на кадровата инфраструктура

Разработване на процедури

Най-новото от публикации

Новини

Допълнителна насочваща информация по оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

ПРИОРИТЕТ 1 – Насърчаване на заетостта и развитието на уменията ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4 За по-добрата адаптация на предприятията и работещите към промените и подобряване

Прочетете повече »
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.