Още малко за застраховането от риск „трудова злополука“

застраховка злополука

Сигурността е важна, затова да поговорим още малко за застраховането от риск „трудова злополука“. Бихме искали да акцентираме на някои пропуски при застраховане на работещите от риск „трудова злополука“, които могат да доведат до значителни разходи за осигурителя (работодателя), при настъпване на застрахователно събитие. Първото е волно или неволно пропускане на чл. 55 ал.2 от […]

Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.