Особености при осъществяването на високорискови дейности в охранителни фирми (задържане на нарушител)

задържане на нарушител

Начини за придобиване на преимущество над потенциален нарушител 1. Цикъл на Бойд (Джон Бойд) НАБЛЮДЕНИЕ – ОРИЕНТАЦИЯ – РЕШЕНИЕ – ДЕЙСТВИЕ Решението на всяка охранителна задача почива на принципа на когнитивния цикъл на Бойд, който представлява обобщен модел на рационалното човешко поведение. В основата на охраната на всеки обект стои наблюдението. Тук следва да се […]

Относно компенсациите по чл. 38, ал. 6 от Закон за хората с увреждания

Накратко! Ако сте предприели действия за наемане на хора с трайни увреждания чрез подадени уведомления и заявки за работни места за хора с ТНР, в определения за 2019 г. срок (до 02.07.2019 г.) и някъде, някой обяснява, че дължите компенсационни вноски още юли 2019 г., въпреки, че тримесечният срок от предприетите действия продължава, имайте предвид следните текстове от Правилника […]

Още малко за застраховането от риск „трудова злополука“

застраховка злополука

Сигурността е важна, затова да поговорим още малко за застраховането от риск „трудова злополука“. Бихме искали да акцентираме на някои пропуски при застраховане на работещите от риск „трудова злополука“, които могат да доведат до значителни разходи за осигурителя (работодателя), при настъпване на застрахователно събитие. Първото е волно или неволно пропускане на чл. 55 ал.2 от […]

Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.