Техника на безопасност

Какво е техника на безопасност?

ехниката на безопасност е последователност от действия за извършване на операциите на определено работно място, при извършването на конкретна дейност с машина или ръчни инструменти. Винаги се отнася до конкретен вид работа с определени средства на труда. Дава указания за начин на използване на средствата (захващане, ъгъл, наклон, сила на натиск/удар, позициониране и пр.). Отговаря на въпросите „КАК“, „КОЛКО“, „КАКВО“  и „КАКВИ“ по отношение на начина, използваните работни средства (машини инструменти), обработваните (или използваните) материали (детайли), времето, спецификата и честотата на обработка (третиране), организацията на работното място и всички други въпроси имащи отношение към безопасната работа.

Техниката на безопасност се представя посредством обучение, инструктаж, практикуване и самообучение. Използват се графики и мемосхеми за онагледяване, както и демонстрационно извършване на операциите.

Плакат от бившите кабинети по ТБ

Техниката на безопасност не е единен документ – тя фигурира в различни документи – инструкция за безопасна работа, технологични правила, ръководства за експлоатация, приложни нормативни документи, правилници, наръчници, процедури и добри производствени практики. Техниката на безопасност е прилагане на основни принципи и познаване на спецификата на конкретната дейност. Например, проверката на абразивния диск на шмиргел, преди поставянето му става с дървен чук, като се почуква с него на няколко места по повърхността на диска с определена сила, като звукът от здравия диск е по-звънък, а на такъв с пукнатина е по-приглушен. Техниката на безопасност включва и избора на правилния диск за съответната работа, освен неговата проверка и правилния начин на поставянето му, необходимото разстояние при спускане на защитния екран, регулирането на оборотите (ако машината разполага с регулатор), ъгъла на обработвания инструмент (детайл) спрямо диска, начина му на позициониране и фиксиране спрямо повърхността на диска, силата на натиск и пр. С други думи, всички подробности, свързани с безопасното извършване на операцията (примерно заточване) и гарантиране на качеството като резултат от нея.
Всяка машина е придружавана от необходимата технологична документация, включително и тази свързана с техниката на безопасност с нея. Но за голяма част от ръчните инструменти, за които няма подобни изисквания, техниката на безопаснсот се формулира в технологичните карти на процеса и/или инструкцията за безопасна работа. Ако такива не са налични, следва в рамките на инструктажа на работното място, новопостъпилия да бъде запознат с техниката на безопасност на работното място и извършваните на него операции. В такива случаи, най-общо се обръща внимание на спецификата при всеки отделен вид работа, например пробиване, разстъргване и други подобни шлосерски операции, като се обръща внимание на принципните положения:

 • Всеки обработван детайл се фиксира стабилно (на менгеме);
 • Избира се подходящия инструмент, който се проверява за пукнатини и деформации;
 • Осигурява се подходящо осветление (включително и допълнително ако се изисква по-прецизна обработка);
 • Избира се най-подходящото положение на тялото (работна поза) в зависимост от извършваната операция и необходимостта от прилагане на сила;
 • Ако обработката е по-прецизна, детайла следва да е закрепен на по-висока позиция (по-близо до очите), а ако обработката изисква повече сила – по-ниско;
 • При боравене с остри и режещи инструменти, посоката на прилагане на сила е срещуположна на тази на тялото на работещия и не е насочена към съседно работно място или друг работещ;
 • При развиване на болт или гайка, не се препоръчва използването на чук за развиването ѝ, а подходящ удължител (рамо), в краен случай тръба;
 • При необходимост от ползване на чук, се избира този с най-подходящото тегло и форма, като посоката на ударите е насочена към безопасна зона;
 • При използване на режещи машини, включително и ръчно водими, проекцията на режещия диск, трябва да не съвпада с позицията на тялото на работещия;
 • При използване на машини с абразавен диск и отделяне на искри при обработката, предварително се обезопасява работното място, като се отстраняват всички горими и лесно запалими течности, материали и омаслени парцали;
 • Не се допуска използването на инструменти и машини с повредени и деформирани корпуси, оголени кабели, увредени дръжки, захабени и затъпени режещи (пробиващи) дискове (свредла, ножове);
 • Не се допуска оставянето на включени машини без надзор при напускане на работното място;
 • Не се допуска оставянето на ръчно водима машина с въртящ се, или не напълно спрял работен орган на работната маса, макар и за малко;
 • Не се допуска свалянето, премахването или елиминирането на какъвто и да било защитен елемент от машина или друго оборудване;
 •  Не се допуска едновременната работа на машина от двама работника (шмиргел, бормашина), освен ако тя не е предназначена за това;
 • Не се допуска извършването на други паралелни операции при осъществяването на основната дейност – говорене по телефона, пушене, пиене и пр.

При разработването на правилата и техниката на безопасност, трябва да се изхожда от психологическите и физиологически възможности на човека, т.е. от неговите ограничения, като се има предвид и изискуемото образователно и квалификационно ниво за дадения вид работа. Правилата и указанията следва да са разписани на достъпен и разбираем език, като не трябва да създават предпоставка за неразбиране, не съдържат двусмислие, заблуда или неправилно тълкуване. При по-специфично опасни работни места и дейности, инструктажът на работното място може да продължи 3 дни, след което задължително се проверяват знанията на новопостъпилия, който продължава да работи под надзора на по-опитен наставник.

5 1 глас
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.