Техника на безопасност

техника на безопасност

Какво е техника на безопасност? ехниката на безопасност е последователност от действия за извършване на операциите на определено работно място, при извършването на конкретна дейност с машина или ръчни инструменти. Винаги се отнася до конкретен вид работа с определени средства на труда. Дава указания за начин на използване на средствата (захващане, ъгъл, наклон, сила на […]

Процедура по установяване и налагане на дисциплинарни наказания

дисциплинарни наказания

Установяване и налагане на дисциплинарни наказания С настоящата процедура се определя реда и начина за установяване и налагане на дисциплинарни наказания в „Име на фирма” ООД. Дисциплинарни наказания във фирмата се налагат по изключение за груби нарушения на трудовата дисциплина съгласно регламента на КТ и ПВТР, като мярката се приема за крайна и несъответстваща на […]

Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.