Квоти за места за лица с трайно намалена работоспособност. Примерна процедура (стъпки)

Нормативно основание:

Какво вече знаем:

  • В организации със средносписъчен брой на персонала от 50 до 99 човека, квотата е едно работно място
  • В организации с назначен средно-списъчен персонал над 100 човека квотата следва да е 2%

Процедура (стъпки)

  1. Определя се броя работни места, съгласно квотния принцип или се пристъпва към процедура по освобождаване от квотата, ако отговаряте на условието за наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания.
  2. Съгласно броя на работещи лица в организацията с решение на органа на трудово-медицинската експертиза ТЕЛК/НЕЛК/ТОЛЕК с определени 50% и над 50% трайно-намалена работоспособност, се извършва справка, колко от тях попадат в определените работни места за трудоустроени, съгласно чл. 315 от Кодекс на труда. Останалите ни „вършат работа“ за удостоверяване на заети места от лица с трайни увреждания. Ако тези лица запълват Вашата квота, може да оформите протокол, да се издаде заповед/решение, да се изготви списък или др. под., в което са определени/посочени тези места съгласно Закон за хората с увреждания и при проверка да го предоставите (въпреки че Закона и Правилника не посочват изрично „работодателят определя“, а само, че е длъжен да предприеме съответни действия за назначаване на такива лица /бел.наша – ако не покрива квотата), и да спрете до тукАко не – вижте следващите стъпки.
  3. Начина за определяне на местата се решава от работодателя. Възможен вариант е това да се случи /според вида организация/, съвместно с някои от следните – СТМ, длъжностното лице по БЗР, КУТ, ЧР, синдикати /ако има/, комисия по трудоустрояване и др., за което може да оформите протокол от консултацията/заседанието със списък на местата. Няма законова пречка, работодателят сам (на собствена отговорност) да определи работните места и да се спестят бюрократични и организационни усложнения. Необходимо е да се преценят условията – достъп до работните места, възможността за пригаждане на съответното работно място.
  4. Определят се в изричен документ изискванията за заемане на всяко работно място – квалификация и стаж.

Никой не може да ви задължи да наемете лице, което не отговаря на Вашите изисквания!

  1. Определяте как да се търсят необходимият Ви брой хора – Бюро по труда и/или частни Агенции.
  2. Ако използвате бюро по труда – попълвате Уведомление по утвърден образец и се входира в Агенция по заетостта.
  3. Ако използвате частна агенция, каквато е нашата дъщерна фирма „Персонал Инвест“ ЕООД с рег.№ 2301 в Агенция по заетостта, попълвате документи подготвени от съответната Агенция.
  4. До три месеца следва да сте запълнили съответните определени работни места. Ако не сте и не знаете, какво да правите, може да ни потърсите чрез посочените в сайта телефони и електронни пощи.

ВАЖНО! Работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, през 2019 г. предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на правилника в ДВ

Добрите новини:

*Изпълнението на квотата е условие за кандидатстване по програми и мерки и др., за стимулиране на заетостта на лицата с увреждания.

*Обособяването на специализирано звено в дружеството за лица с увреждания или регистриране на социално предприятие Ви освобождават от квотата и допринася за… удовлетворение от създадена принадена социална стойност на Вашата дейност и допълнителни преференции.

*Лицата с трайни увреждания могат да бъдат полезни и ефективни в работата си!

Възможно ли е да възникнат затруднения, казуси за решаване?

Възможни са. Законът не е прецизиран спрямо вариациите в реалния сектор на икономиката!


Информацията не е изчерпателна, има детайли и подробности, които можем да обсъдим допълнително!

3 1 глас
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.