Здравни досиета

здравно досие

Създаването и поддържането на здравни досиета са онази „сенчеста” част от работата на службите по трудова медицина, за която мнозина не си дават сметка защо се прави и как се прави. Ето някои пояснения: Здравните досиета способстват проследяване и кумулиране на информация за здравословното състояние на лицата през годините, и влиянието на типа работа и […]

Процедури в управлението на ЧР

Човешки ресурси

През тази 2019 година, отчитайки динамиката на пазара на труда и установените от нас фрапантни загуби на работно време (35 и повече порцента) и проблемите свързани с организацията на труда, на сайта ще поместим редица материали посветени на разработването и внедряването на различни процедури свързани с управлението и администрирането на персонала. Предвидили сме представяне на […]

Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.