Безопасност

Безопасност и здраве

Безопасност и здраве при работа –това е държавна политика по осигуряване на здравословни безопасни условия на труд. Безопасността и здравето при работа е един от основните акценти в съвременната социална политика на Република България.
Осигурените здравословни и безопасни условия на труд създават необходимите предпоставки за ефективно използване на работната сила и успешното постигане на производствените и икономически цели на предприятието. 

За това политиката на всяко ръководство трябва да бъде ориентирана към непрекъснато подобряване на организацията за управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да бъде неразделна част от контрола за намаляване на разходите и повишаване ефективността на работата.

Създаването на добри условия на труд и оптимална безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на ръководството на предприятието, тъй като безопасността и здравето са основен аспект от неговите отговорности.

Служба по трудова медицина

СТМ към Анимакс

Анимакс ООД е дружество регистрирано през 1997 година с основен предмет на дейност по предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси. През годините фирмата разширява обхвата на предоставяните услуги, през 2001 година към фирмата е регистрирана служба по трудова медицина, а от 2006 стартира дейност като посредник по информиране и наемане на работа (към момента тази дейност е прехвърлена към другото ни свързано дружество „Персонал Инвест“ ЕООД). От 2008 започва да работи в областта на оценката на професионалната пригодност за извършване на охранителна дейност според тогавашните изисквания на Закона за частната охранителна дейност. Имайки специализация и в областта на безопасните условия на труд, екипа на фирмата разширява обхвата на оценката на пригодността, не само в контекста на психологическите и квалификационни аспекти, но и като медицинска годност (здравословен статус).

През тези 20 години от съществуването си фирмата развива и задълбочава опита и специализацията си изцяло в областта на човека и неговия труд. Трудовата дейност обхваща 1/3 от активния период в живота на човека и ½ от съзнателното време! Изхождайки от това обстоятелство, екипа на фирмата дава всичко от себе си да осигури на работещите оптимални условия на труд и висока ефективност в работата. Опитът ни показва, че това е не само възможно, но и реално постижимо при това с траен ефект.

Фирмата има клиенти от близо и далеч… все доволни, с постоянно присъствие в Благоевград, Разград и Варна. В ХХІ-ви век, разстоянията в малка България не могат да попречат на бързото, коректно и професионално изпълнение на каквото и да било задание в срок.

Екипът на Анимакс ООД е най-важния капитал с който фирмата може да се похвали – това са бойци от три поколения, калени в стотици трудни ситуации и готови да дадат всичко от себе си в помощ на клиента. При това, не просто за пари, а заради принципи…

поръчай сега твоите

Плакати и табла по безопасност

Разгледайте галерията с плакати и табла по безопасност. Ние ще разработим специфични за вашата организация агитационни материали по безопасност и здраве.

разгледай
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.