Визитна картичка: Анимакс ООД е регистрирана през 1997 година с основен предмет на дейност подбор на кадри и оценка на професионалната пригодност, провеждане на обучения и тренинги, като впоследствие тази дейност се отделя в дружество "Персонал инвест" ЕООД (personnelinvest.com).

От 2001 година към дружеството е регистрирана и служба по трудова медицина и се специализира в консултантски услуги по човешки фактор на работното място, здравословни и безопасни условия на труд, организация на труда и др. Разработили сме собствени методики за оценка на риска, включително обособени такива за риск при работа с видеодисплеи, психосоциален риск, риск при работа с химични агенти. От 2011 г. стартирахме и практика като длъжностно лице по здраве и безопасност при работа.

spotlight

служба по трудова медицина

spotlight

оценка и развитие на човешкия фактор

spotlight

аутсорсинг услуги

spotlight

агенция по труда

Печат

Какво ново през 2019

Ние в "Анимакс", работейки винаги в полза на клиента, започваме новата година с ясна визия за работата си. Освен познатите услуги, стартираме широк набор от дейности свързани с човешките ресурси. Водени от разбирането, че безопасността е функция на трудовото повезение, а то пряко зависи от особеностите на личността на работещите, решихме да насочим подхода си именно в тази сфера.

За какво става въпрос?

В сферата на мениджмънта и управлението на човешките ресурси, това се нарича "реинженеринг" на работните процеси. Това е процес на целенасочено въздействие върху определени процеси, или други елементи в организацията с цел тяхното оптимизиране.

Този подход става особено актуален в днешната ситуация на пазара на труда, където не само не могат да бъдат намерени подходящите кадри, но и е трудно да се открият кандидати с подходящ профил за обучение, развитие и внедряване в организацията (да бъде инвестирано в тях). Това на практика ограничава полето на действие за много организации за обезпечаването на необходимата кадрова инфраструктура. 

Малко повече инфо

Проектиренато на работната система най-общо представлява изграждането на модел на желаното състояние на организацията по отношение на ключовите индикатори за нейното състояние. За целта се прави първо анализ на “изходната ситуация” (текущото състояние), което се съпоставя с “профила” на търсеното (желано) и по този начин се откриват разминаванията.

При организационното развитие на всяка система, има две групи фактори, които оказват влияние на растежа – едните са положителни и “дърпат” организацията “нагоре”, а другите са отрицателни, които спъват (“дърпат” надолу) организацията. Целта на анализа на изходната ситуация да се установят (идентифицират) неблагоприятно влияещите фактори и да се неутрализират, или най-малкото да се намали (ограничи) тяхното влияние, което става на следващия етап – проектиране чрез подходяща организационна среда. При проектирането е важно, да се създадат нови положително влияещи фактори (сили), които да “дърпат” организацията нагоре, по начин, който да гарантират постигането на целите.

Модел на проектирането

В това отношение, ще можете да разчитате на нас за идентифициране на параметрите влияещи на организационното развитие, оценка на тяхното влияние (принос), но и на раработване на цялостна система (модел) за преструктуриране на определени структурни елементи и процеси, както и на подходящо обучение на работещите. И това не е всичко! Ще можете да разчитате на разработването на нужния вътрешен инструментариум (формализиране) за регламентиране на процеса. При необходимост, ще се погрижим за съответното кадрово обезпечаване, включително с посредническата ни агенция "Персонал Инвест" ЕООД.

Нормативи

Нормативни документи, отнасящи се към: безопасност и здраве, трудово право, осигуряване, пожарна и аварийна безопасност, опасни вещества, защита на потребителите и др.

Вижте тук ...

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Марин Дринов” №1 (партер), тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.