Визитна картичка: Анимакс ООД е регистрирана през 1997 година с основен предмет на дейност подбор на кадри и оценка на професионалната пригодност, провеждане на обучения и тренинги, като впоследствие тази дейност се отделя в дружество "Персонал инвест" ЕООД (personnelinvest.com).

От 2001 година към дружеството е регистрирана и служба по трудова медицина и се специализира в консултантски услуги по човешки фактор на работното място, здравословни и безопасни условия на труд, организация на труда и др. Разработили сме собствени методики за оценка на риска, включително обособени такива за риск при работа с видеодисплеи, психосоциален риск, риск при работа с химични агенти. От 2011 г. стартирахме и практика като длъжностно лице по здраве и безопасност при работа.

spotlight

служба по трудова медицина

spotlight

оценка и развитие на човешкия фактор

spotlight

аутсорсинг услуги

spotlight

агенция по труда

Печат

ФУНКЦИИ И ДИСФУНКЦИИ НА ИНТЕЛЕКТА

Функции и дисфункции на интелекта или как психичното повлиява рационалното

Дали, нашето мислене ни подвежда? Дали вземаме правилните решения? Кои са факторите повлияващи вземането на решения... как?

Отговор от Лена Станева

Дисфункционален фактор: изкривено възприемане и интерпретация, когнитивни капани, психически вируси (интериоризирани желания)

Когнитивни капани – машинални (автоматични) мисли, базирани на убеждения, които се проявяват на „втори план” и не винаги се осъзнават. Резултат от придобити интериоризирани ценности, поведенчески модели на реагиране. Предпоставка за неправилно възприемане и/или неправилно предававане на информация, недоразумения и грешки в работата, и във взаимоотношенията с другите хора. 

Видове когнитивни капани:

 1. Ограничено зрително поле – вижда се само това, което съответства на нагласите или на психическото състояние като се игнорира несъответстващото.
 2. Селективни извлечения – изваждане на твърдение или събитие от контекста, за да се стигне до погрешна интерпретация
 3. Произволни изводи - произтичаща от силна предубеденост водеща до неблагоприятни изводи, независимо че нямат никакво основание
 4. Свръхгенерализация – крайна форма на обобщение, проявяващо се чрез използване на „винаги”, „никога”, „всички”, „никой”.
 5. Поляризирано мислене – „всичко или нищо”, „или – или”, „черно-бяло”. Не се разсъждава по други варианти и не се допускат компромиси, въпреки че ситуацията позволява.
 6. Катастрофизиращо мислене – тенденцията да се преувеличават качествата на друг човек или събитие, независимо дали са „добри” или „лоши” и да се „катастрофизира” като се засилва прекомерно сериозността на последствията.
 7. Предубедени обяснения – намиране на неблагоприятно обяснение за това, което другият прави. Автоматично приемане, че зад действията му има прикрити мотиви.
 8. Поставяне на негативни етикети – произтичащо от предубедени атрибуции, социални стереотипи.
 9. Персонализация – приемане, че действията на другите са насочени към тях, тенденциозно, макар реално да няма основание за това.
 10. Четене на мисли – убежденията, че човек може да каже, какво мисли другият, както и очакването, за „ясновидство” от него.
 11. Субективно разсъждаване – убеждението, че след като човек силно чувства някаква емоция, то тя трябва да е оправдана, има своето основание. Не се допуска, че тази емоция може да е нерационална и неадекватна на ситуацията, продиктувана от погрешна вътрешна убеденост.

За да редуцираме влиянието на когнитивните капани, е необходима промяна. Тя може да настъпи бързо, но може да е дълъг процес!

Какво е необходимо за промяната?

 1. Осъзнаване, че по-скоро интерпретираме (погрешно) дадено събитие, отколкото виждаме и разбираме, какво наистина се е случило.
 2. Да работим едновременно върху промяна в убежденията и поведенията си.
 3. Любопитство към разширяване на личните ни хоризонти и полезните промени.
 4. Стремеж към истина и обективност.

Как?

Следва продължение...

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Марин Дринов” №1 (партер), тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.