Застраховка “Трудова злополука”, 2023 г.

Задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, съобразно Ктт, за прилагане през 2023 г. Заповед № РД-06-44 от  22   ноември  2022  г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г. е обнародвана в ДВ бр. 96 от 02.12.2022 г. Предвид ангажиментът […]