Важни нормативни промени

закони

Промени в правилник за прилагане на закон за хората с увреждания от 06.04.2021 г. Всеки работодател, който попада в изискванията на чл. 38, ал. 1 от Закон за хората с увреждания за осигуряване на заетост на лице/лица с трайно намалена работоспособност, следва да има предвид: Ежегодно, не по-късно от края на месец януари да се […]