ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027

Адаптирана работна среда /март 2023 г./

(безопасни и здравословни условия на труд, ефикасност на труда, в контекста на „зелена икономика“)

Размер на финансиране: от 50000 до 391166 лв., в режим de minimis

Максимален процент на финансиране по програмата:

  • за микро, малки и средни предприятия – 100%
  • за големи предприятия – 80%

ЦЕЛ:

Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд [1] съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места [2]. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели [3]на организация на труд. (задължителна дейност).

2. Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа.

С тази дейност може да се покрие немалко струващо в обичайна ситуация, изследване на психосоциалните рискове на работното място и професионалния стрес, със съответното разработване и прилагане на мерки, предвид, че психическото благополучие е елемент на дефиницията за „здравословни и безопасни условия на труд“, а психологическото въздействие породено от организация на труда, работно натоварване, спецификата на извършваната дейност), вътрегрупово взаимодействие в екипа, лична предразположеност и др., може да изиграе роля на „вреден фактор“ влияещ негативно и създаващ непосредствена опасност за здравето и безопасността на работещите, вж. Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

5. Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Допустимо е опростено отчитане на разходи.


[1] Които намаляват екологичния отпечатък и са енерго и ресурсо ефективни

[2] Отчитат намаленото потребление на материали, ресурси, енергия и вода (аналогично на технологичните карти)

[3] Зелените модели се свързват с начина на организация и планиране на работните задачи с цел намаляване на потреблението на електроенергия (посредством оптимизирано натоварване на машините, осветлението и другите консуматори), оптималното използване на материали и суровини, правилно разпределение и управление на времето, минимизиране на отпъдъците и правилното им третиране


Много кратки насоки за разработването на зелените модели на организация на труда

За да бъдат работните места енерго и ресурсно ефективни, следва да се определят капацитетите (производителността) на оборудването и тяхното натоварване. За да се оптимизира процеса, е необходимо да се оптимизира натоварването като се предотврати принудителния престой, празния ход и да се въведе групова работа, да се намали разхищението на консумативи. Тук се прилагат методи за установяване на данни (като доказателство), които да намерят място в зелените карти за организация на работните процеси. Възможно е да се използва апаратура за регистриране на консумацията на електроенергия.

Зелени модели могат да бъдат разработени и внедрени във всяка една от сферите на икономиката (производство, търговия, услуги, транспорт и др.) като се съобрази спецификата на съответното предприятие.

С какво можем да съдействаме ние, предвид експертността на екипа на „Анимакс“ ООД, доказуем с документи и опит:

  • обосновка на дейност 1 при разписване на проекта и последващо извършване и отчитане на дейността;
  • обосновка на дейност 2 при разписване на проекта и последващо извършване и отчитане на дейността;
  • консултиране и съдействие в по дейности 3, 4, 5 (списъци, идентификация, приложими идеи).

Месецът на отваряне на процедурата (март 2023 г.) е индикативен като предвид политическата обстановка, може да бъде изместен.

За контакти и повече информация: Дамян 0899/814170

                                                                     Лена 0899/814171

0 0 гласове
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.