ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027 (част 2)

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение /юни 2023 г./

Размер на финансиране от 50000 до 391166 лв.

Максимален процент на финансиране по програмата:

  • за микро, малки и средни предприятия – 100%
  • за големи предприятия – 80%

ЦЕЛ:

Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания

Подходящо за всички дружества, които искат и/или имат законодателна принуда да назначават лица с увреждания.

Подходящо за дружества, които мога да предоставят надомна работа[1] (да изнесат спомагателна дейност извън територията на предприятието), при условията на Раздел VIII „а“ от Кодекс на труда, като ползата е двустранна – от една страна работодателя редуцира ресурси и разходи, а от друга наетото лице има свобода да организира самостоятелно работното си време което позволява по-добро съвместяване на работа – личен живот и грижа за здравето си.


[1] Изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства.


ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

  1. Наемане на лица в неравностойно положение:
  2. за тези, които ще извършват работни задължения в условия на надомна работа, до 12 м.
  3. за лица с трайни увреждания, до 24 м.
  • Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 м.
  • Осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място различно от местоживеенето му.
  • Адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания – СМР, оборудване, обзавеждане, като СМР е допустимо само в случай, че работното място е в обект на работодателя, а за лицата, които извършват своите работни задължения в условия на надомна работа е допустимо единствено оборудване и обзавеждане на новото работно място.

Допустимо е опростено отчитане на разходи: разходи за възнаграждение на база МОД и допустими осигуровки за сметка на работодател; разходи за ментор; разходи за транспорт.

С какво можем да съдействаме ние:

  • консултиране  по т. 4, по отношение технически възможности, ергономични показатели за избор на подходящо оборудване и обзавеждане, в рамките на разумни инвестиции, както и за необходимите СМР, така че да са приложими за лица с различни увреждания;
  • консултации по отношение спазване ЗБУТ и КТ, при сключване на трудов договор за надомна работа.

За контакти и повече информация: Дамян 0899/814170

                                                              Лена 0899/814171

0 0 гласове
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.