Важни нормативни промени

Промени в правилник за прилагане на закон за хората с увреждания

от 06.04.2021 г.

Всеки работодател, който попада в изискванията на чл. 38, ал. 1 от Закон за хората с увреждания за осигуряване на заетост на лице/лица с трайно намалена работоспособност, следва да има предвид:

  1. Ежегодно, не по-късно от края на месец януари да се изготвя списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи.
  2. Компенсационната вноса по чл. 38, ал. 6 от Закон за хората с увреждания се заплаща не по-късно от последното число на месеца, за който се отнася. Когато този ден е неработен, вноската се внася най-късно в първия работен ден.
  3. Нарушенията по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания се установяват с акт за установяване на административно нарушение, издаден от длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

На 07.04.2021 г. се публикува  за обществено обсъждане проект на:

Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите,

която може да бъде намерена в сайта на Министерство на здравеопазването , раздел „Проекти на нормативни актове“

https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/

Всички заинтересовани страни могат да участват в обсъждането в периода на обществена консултация до 07.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg

Препоръчваме ръководителите и длъжностните лица да се запознаят с проекта предвид, че ще следва да се спазва наредбата, след приемане.

Ние вече работим по нашата позиция и предложения.

2 1 глас
Оценка
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Бихме искали да чуем вашето мнение, моля за коментар.x
Този сайт използва бисквитки и е възможно да използва лични данни за оптимизация.