Печат

Обучения свързани с някои приложни аспекти на ергономията

Стрес и работа

 • Източници на стрес в труда – диагностично изследване
 • Механизъм на действие на стреса
 • Тренинг за справяне със стреса

Организация на труда

 • Организация на работното място
 • Планиране и проектиране на труда
 • Оценка на ефективността на труда

Човешки фактор

 • Човешкият фактор в труда
 • Човешка грешка
 • Начини за въздействие върху Човешкия фактор – подбор, управление, развитие

 

Стрес и работа

 • Източници на стрес в труда – диагностично изследване
 • Механизъм на действие на стреса
 • Тренинг за справяне със стреса

Организация на труда

 • Организация на работното място
 • Планиране и проектиране на труда
 • Оценка на ефективността на труда

Човешки фактор

 • Човешкият фактор в труда
 • Човешка грешка
 • Начини за въздействие върху Човешкия фактор – подбор, управление, развитие