Последни действия по квотите за лица с ТНР

Posted in Новини

Работодатели, които не са изпълнили квотата за заетост на лица с трайнонамалена работоспособност имат последен шанс до 02.07.2019 г., препоръчително до 01.07.2019 г., включително да подадат уведомления и заявки за работните места към бюрата по труда или частни агенции.

След този срок, уведомления и заявки няма да бъдат приемани и ще се дължи компенсационна вноска в размер на 30 % от минималната работна заплата за всяко незаето място, ежемесечно!

Формулярите на уведомленията и заявките за работни места, могат да бъдат изтеглени от сайта на Агенция по заетостта.

За повече информация и въпроси, може да се обръщате към нас, на посочените в сайта телефони.

Печат