Печат

ОБУЧЕНИЕ 2016 - БЛАГОЕВГРАД

Posted in: Новини

 

На 25. 03. 2016 г. от 9,00 ч., в Университетски център "Бачиново", гр. Благоевград, ще проведем ежегодното обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностни лица по БЗР, членове на ГУТ/КУТ и лица управляващи трудови процеси.

В обучението ще участват гост-лектори от "Велдим 1" ООД за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и "Живот без болка" ЕООД относно Правила за извършване на първа долекарска помощ и Превенция на мускулно-скелетните увреждания при работа.

Припомняме, че за клиентите ни, обучението е безплатно!

Всички останали, които проявяват интерес, могат да се обадят на фирмените ни телефони за конретизиране на потребностите, цени и заявка за обучение! 

 

Печат

Време е! Декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ

Posted in: Новини

Подсещаме, че всички юридически лица с нает персонал и извършвали дейност през 2015 г., следва да подадат:

 • Декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ - ако има настъпили промени в обстоятелствата декларирани от предишна Декларация или са започнали дейност през миналата година, или
 • Уведомление за неподаване на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, ако няма настъпили съществени промени в обстоятелствата

Детайлна информация за начините на подаване, може да намерите на страницата на ГИТ

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

 

Призоваваме да не чакате последният възможен срок!

Печат

ОП "РЧР" - Схема "Добри и безопасни условия на труд"

Posted in: Новини

Предстои отваряне на схема за кандидатстване "Добри и безопасни условия на труд" по ОП "Развитие на човешките ресурси"!

Възможностите, които предоставя процедурата са атрактивни, като в основата си включват предоставяне на средства за:

 • Колективни средства за защита, включително обезопасяване на машини и съоръжения
 • Ремонти (текущи и/или основни) на работни помещения и/или  помещения за отдих и спорт
 • Обезопасяване на райони /работна площадка/, примерно чрез ограничение на зони за достъп
 • Социални придобивки и оборудване на помещения за почивка, хранене, спорт
 • Лични предпазни средства и специално работно облекло
 • Транспорт от и до работното място /само ако работното място е в друго населено място от мястото по местоживеене на работниците/
 • Придобиване на стандарт по безопасност OHSAS 18001
 • Обучения
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на ЧР, включително ориентирани към гъвкави форми на заетост, удължаване трудовият живот на възрастните служители и др. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

* Горепосоченото не изчерпва всички детайли относно допустимост, възможности и изисквания по схема "Добри и безопасни условия на труд"

** При интерес сме на разположение за въпроси и коментари! 

Печат

КРАЙНИ СРОКОВЕ

Posted in: Новини

    Уважаеми, колеги!

            Във връзка с ежегодният анализ на заболеваемост, подсещаме, че е необходимо да бъдат подготвени и предадени копия на болничните листи и наличните решения на ТЕЛК от 2015 г., в офисите на Службата по трудова медицина.

            Поради технологичното време, необходимо ни за обработка на информацията и въвеждането ѝ допълнително в здравните досиета на служителите - на хартиен и електронен носител, Ви молим да извършите това не по-късно от 15. 02. 2016 г.!

           

Важно за предриятията със средносписъчен персонал за 2015 г. над 50 човека!

До 30 януари 2016 г., съгласно чл. 315 от КТ, следва да се определят и обявят в НОИ места за трудоустроени.

Нормативни документи:

 

 • Наредба РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност /ще намерите изискванията, относно минималния процент определени работни места, по икономическа дейност (КИД)./: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135775738

 

 

Оставаме на разположение за въпроси и коментари, и пожелаваме на всички успешна и ползотворна 2016 г.!

 

ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” 37 тел. 084/650064; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
ул. "Софроний Врачански", 18, ет.3; тел./факс 052/600932; GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.