Печат

Резюме на услугите

Posted in: Предлагани услуги - човешки фактор

1. Професионален подбор на кадри.

Етапи:

- Приемане на заявка и уточняване на профила на подходящия кандидат;

- Изготвяне на критерии за пригодност за конкретната заявка;

- Организиране на набор на кандидати;

- Провежданена предварителен подбор;

- Правеждане на психологическо и/или психофизиологическо изследване (включително и апаратурно);

- Изработване на видео презентация на кандидати;

- Изготвяне на профили на кандидатите;

- Представяне на най-добрите кандидати на работодателя.

2. Оценка на професионалната пригодност.

Прилага се за вече нает персонал с оглед на потенциала им за развитие. Може да се ползва за оптимизиране на числения състав и при съкращения.

3. Комплексни ергономични изследвания и консултации.

Изследват се организацията на труда и планировката на работните места, физическото и психическо натоварване, работната поза и работните джижения и операции.

Установява се амортизационният толеранс на работещите, ефективността на създадените условия и организация на труда.

4. Изготвяне на вътрефирмени стандарти и процедури свързани с управлението на човешките ресурси и безопасните и здравословни условия на труд.

- Съдействие за разработване на фирмена политика по безопасност и здраве;

- Инструкции за безопасна работа;

- Изготвяне на правилник за вътрешен трудов ред и правила за безопасност и здраве;

- Разработване на длъжностни характеристики и критерии за заемане на длъжността;

- Разработване на процедури за оценка на изпълнението на професионалните задължения;

- Процедури за обратна връзка и контрол.

Печат

Обучения свързани с някои приложни аспекти на ергономията

Posted in: Предлагани услуги - човешки фактор

Стрес и работа

 • Източници на стрес в труда – диагностично изследване
 • Механизъм на действие на стреса
 • Тренинг за справяне със стреса

Организация на труда

 • Организация на работното място
 • Планиране и проектиране на труда
 • Оценка на ефективността на труда

Човешки фактор

 • Човешкият фактор в труда
 • Човешка грешка
 • Начини за въздействие върху Човешкия фактор – подбор, управление, развитие

 

Стрес и работа

 • Източници на стрес в труда – диагностично изследване
 • Механизъм на действие на стреса
 • Тренинг за справяне със стреса

Организация на труда

 • Организация на работното място
 • Планиране и проектиране на труда
 • Оценка на ефективността на труда

Човешки фактор

 • Човешкият фактор в труда
 • Човешка грешка
 • Начини за въздействие върху Човешкия фактор – подбор, управление, развитие

 

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Марин Дринов” №1 (партер), тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Вл. Варненчик" № 57, ОЦ "Тракия", ет. 2, офис 16,  тел./факс 052/600932; GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.