Печат

За обслужването от служба по трудова

Posted in: Служба Трудова медицина

 

Нашият поглед

 

Нормативната обосновка на услугите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд до голяма степен формализира двустранните отношения между службите по трудова медицина и фирмите работодатели. Това до голяма степен предопредели и качеството на консултантската услуга, което значително се понижи (особено след 2003 година) и принизи експертния труд на нивото на битовите услуги. Същевременно този консултантски сегмент стихийно се запълни с „войнстващи непрофесионалисти”, които търсеха ново поле на изява и рязко снижиха себестойността на експертния труд.

В такава ситуация нашият подход при обслужването на клиентите ни от служба по трудова медицина е комплексен (противно на формалната икономическа логика). Ние предлагаме единен подход при предоставянето на услуги в областта на безопасните условия, акцентирайки върху човешкия фактор – оценка, обучение, развитие и интегриране на организационно ниво. Основанията ни за това са чисто фактологични:

1) 86% от всички злополуки са резултат на човешка грешка;2) бизнесът се крепи на три основни ресурса – финансов, материален и човешки, като човешкият е този който е решаващ; 3) въздействието върху човешкия ресурс може да даде най-бърз резултат. В тази връзка от качеството на човешкия ресурс зависи не само производителността на труда, но и степента на безопасност и ефекта от прилаганите мерки – недисциплинираният човек е недисциплиниран работник, недисциплиниран шофьор, недисциплиниран родител, съпруг...

Възниква въпроса за въздействието върху работещите и тяхната корпоративна култура, в частност култура на безопасност – как да се въздейства ефективно за да се постигнат желаните резултати. В областта на безопасните условия напоследък значителен принос има т.нар. „бихевиорална безопасност”, базираща се на бихевиоралната психология. В основата на този подход лежи схващането за заучените поведенчески реакции (копинги) на определени стимули, основани на принципа на най-малкото съпротивление във веригата стимул-реакция.

Методите на въздействие прилагани от този подход са в две направления – на съзнателно (вербално логическо) и подсъзнателно (невербално образно) ниво с определен набор похвати.

Друг акцент в обслужването е обучението на кадрите на нашите клиенти така, че да бъдат по-малко зависими от нашата помощ – изготвяната от нас оценка на риска е представяна на фирмата както на хартиен така и на електронен носител, като оценителите на риска са обучени сами да могат да правят актуализация и корекции по нея (предоставяме методиката, формулярите и фишовете); съдействаме за внедряването на системи за здраве и безопасност (OHSAS 18001) като съобразяваме нашите разработки с изискванията на стандарта; предоставяме методично и методологично съдействие при разработването на различни програми за оценка, обучение и организация на труда.

Същевременно предоставяме възможност за аутсорсване на определени дейности свързани с безопасните условия на труд в зависимост от обективната необходимост и взаимно споразумение. Възможно е договорното споразумение за обслужване от служба по трудова медицина да надхвърли изискуемия минимум и в него да влязат различни дейности които са специфични като задължения за работодателя.

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.