Печат

За обслужването от служба по трудова

Posted in: Служба Трудова медицина

 

Нашият поглед

 

Нормативната обосновка на услугите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд до голяма степен формализира двустранните отношения между службите по трудова медицина и фирмите работодатели. Това до голяма степен предопредели и качеството на консултантската услуга, което значително се понижи (особено след 2003 година) и принизи експертния труд на нивото на битовите услуги. Същевременно този консултантски сегмент стихийно се запълни с „войнстващи непрофесионалисти”, които търсеха ново поле на изява и рязко снижиха себестойността на експертния труд.

В такава ситуация нашият подход при обслужването на клиентите ни от служба по трудова медицина е комплексен (противно на формалната икономическа логика). Ние предлагаме единен подход при предоставянето на услуги в областта на безопасните условия, акцентирайки върху човешкия фактор – оценка, обучение, развитие и интегриране на организационно ниво. Основанията ни за това са чисто фактологични:

1) 86% от всички злополуки са резултат на човешка грешка;2) бизнесът се крепи на три основни ресурса – финансов, материален и човешки, като човешкият е този който е решаващ; 3) въздействието върху човешкия ресурс може да даде най-бърз резултат. В тази връзка от качеството на човешкия ресурс зависи не само производителността на труда, но и степента на безопасност и ефекта от прилаганите мерки – недисциплинираният човек е недисциплиниран работник, недисциплиниран шофьор, недисциплиниран родител, съпруг...

Печат

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА „ АНИМАКС” ООД

Posted in: Служба Трудова медицина

• СЛУЖБА ТРУДОВА „ АНИМАКС” ООД е създадена съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008год. за Условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, издадена от МЗ и МТСП (ДВ,бр.14/12.02.2008год.).
Службата е пререгистрирана в МЗ под регистрационен № 086-3/21.12.2009 година. Началото е 2000 г. ...
• Съгласно чл.25, ал.3 от Законa за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) от 23.12.1997год. работодателите се задължават да осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина.
• КАКВИ са основните цели на работа на Служба Трудова Медицина според ЗЗБУТ?
• Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:
- осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
- укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
- приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Марин Дринов” №1 (партер), тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.